kiremit kanallı xps izmir

kiremit kanallı xps izmir


Thermomanto Sistem, yüksek yoğunluklu, yüzeyi zırhlı, binili kenar profile sahip ekstrüde polistren (XPS) özel tasarımlı bir ısı yalıtım plakasıdır. Thermomanto Sistem üzerindeki yatay kanallar, herhangi bir alt yapı hazırlığına gerek kalmadan kiremit montajının hızlı ve düzgün olarak yapılmasını sağlar. Thermomanto Sistem’in dikey kanalları ise, kiremit altının etkin ve sürekli olarak havalandırılmasına imkan verir.
 
Özellikler
Thermomanto Sistem 60 mm
Boyutlar120x63x6cm
Isı iletkenlik değeri (λ): 0,031 W/mK
Isı geçirgenlik direnci (R) :1,95  m2K/W
Yangın mukavemeti : E
Yoğunluk (min.) :32 kg/m3
Basma dayanımı
(min.) %10 deformasyon CS (10/Y):300 kPa
Su buharı difüzyon direnç katsayısı (μ):200
Yüzey özelliği: Zırhlı
Kenar profili:Binili

Benzer Ürünler